Total Caugas, Villa Nueva, Portoryko

Znowu na Karaibach!

We marcu 2019 roku Global-MSI wysłała wiatę zlokalizowaną ponad 8 tysięcy kilometrów od Krakowa. Będzie to konstrukcja dla firmy Total w mieście Caugas na wyspie Portoryko.

Konstrukcja wiaty to pięciowyspowe zadaszenie strefy tankowania, zaprojektowane w technologii jednoposzyciowej. Dostawa obejmowała konstrukcje wiaty, która będzie w całości przekryta systemem paneli fotowoltanicznych. Wiata będzie montowana w innowacyjnej technologii montażu na ziemi z użyciem ręcznych wciągarek o nośności ponad 3T.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: +48 12 641 67 02 lub poczta@global-msi.pl