Jakość i BHP

O jakości naszych wyrobów i usług  świadczy uzyskanie w 2013 roku certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008. W roku 2018 przeprowadziliśmy jego aktualizację do zgodności z najnowszą wersją normy PN-EN ISO 9001:2015.

Ponadto Global-MSI gwarantuje, że prace na obiektach budowlanych wykonywane są w sposób bezpieczny  dla zdrowia i życia pracowników, co potwierdza uzyskany w roku 2011 certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SCC*2008/5.1. W roku 2019 wprowadziliśmy aktualizację do zgodności z wersją normy SCC*2017/6.0.

Jednostką certyfikującą potwierdzającą spełnianie wymagań obu norm jest DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o.

Nadrzędnym celem Global-MSI Sp. z o.o. jest doskonalenie organizacji zorientowanej na Klienta. Zadowolony i usatysfakcjonowany Klient jest kluczowym elementem strategii firmy i gwarancją jej sukcesu.

Dążymy, by oferowane przez nas usługi spełniały wymagania i oczekiwania Klientów, doskonalimy procesy montażu i realizacji zamówień, aby były one skuteczne, wydajniejsze i bardziej elastyczne, zapewniamy bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz Klientom.

Zarząd firmy Global-MSI zobowiązał się do spełnienia wymagań ISO 9001:2015 oraz SCC*2017/6.0 oraz stałego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu oraz doskonalenie infrastruktury mającej wpływ na jakość.