Select Psary

Global-MSI to nie tylko dostawca nowych konstrukcji dla stacji paliw. Wykonujemy również remonty i modernizacje już istniejących. Dobrym przykładem wykonanej przez naszą firmę modernizacji jest wiata stacji Select zlokalizowanej w miejscowości Psary przy ul. Zwycięstwa.

Stan wizualny wiaty nie zachęcał do odwiedzin na tej stacji. Była ona bardzo brudna, a jej elementy zniszczone pod wpływem oddziaływania warunków atmosferycznych. Z powodu braku dokumentacji technicznej konieczne było wykonanie inwentaryzacji, która potwierdziła dobry stan konstrukcji głównej wiaty i tym samym możliwość wykonania prac modernizacyjnych. Ich zakres obejmował wymianę pokrycia dachu wraz z odwodnieniem, montaż nowego otoku wykonanego z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, podświetlonego dodatkowo paskiem LED, wymianę podsufitki oraz dostawę nowych lamp oświetleniowych nad miejscami do tankowania. Wykonaliśmy również nowe obudowy słupów. Logo stacji wymagało wymiany, dlatego też wykonaliśmy nowe, zintegrowane z otokiem. Jest ono teraz bardzo czytelne nawet z dużej odległości, zarówno w dzień jak i w nocy.

Poniższa galeria przedstawia zdjęcia wiaty przed, w trakcie oraz po zakończeniu prac.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem modernizacji Waszej stacji prosimy o kontakt: +48 12 641 67 02 lub poczta@global-msi.pl