Lotos Popowo

We wrześniu 2021 roku Global-MSI zrealizowała dostawę wiat na dwóch MOP’ach firmy Lotos, zlokalizowanych w okolicy Popowa.

Na każdej stacji są dwie wiaty, główna i dla samochodów ciężarowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: +48 12 641 67 02 lub poczta@global-msi.pl