Lotos Czerwionka, ul. 3-go Maja

W maju 2017 roku Global-MSI zrealizowała dostawę i montaż wiaty, która będzie się prezentować w barwach firmy Lotos, a została zlokalizowana w miejscowości Czerwionka przy ul. 3-go Maja.

Konstrukcja wiaty to dwusłupowe zadaszenie strefy tankowania, z łukowym świetlikiem pomiędzy wiata a sklepem stacji. Wiata została zaprojektowana w technologii dwuposzyciowej. Dostawa obejmowała konstrukcje wiaty, kompletny system dachowy wraz z odwodnieniem, sufitem podwieszanym i oprawami oświetleniowymi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: +48 12 641 67 02 lub poczta@global-msi.pl