Pierwsze dostawy do Indii! We maju 2020 roku Global-MSI zrealizowała pierwszą dostawę wiat do Indii. Wysyłka obejmowała dziewięć zadaszeń dla...