W lipcu 2017 roku Global-MSI zrealizowała dostawę wiaty na modernizowanej stacji firmy OKQ8 w miejscowości Ludvika w Szwecji. Przebudowa polegała...